Mistinės istorijos apie vaiduoklius

Paskelbta 22 rugsėjo, 2016, paskelbė Panelė Mistika

mistines-istorijos_-vaiduoklis-namuose

Niekuomet nebijojau istorijų apie bildukus, dvasias, vaiduoklius ar raganas. Apskritai, visos mistinės istorijos man atrodė smagus išsigalvojimas. Senelė, pas kurią dažnai būdavau, gyveno netoli didelių kapinių, kartais mes ten eidavom pasivaikščioti. Man tiesios būdavo smagu uždegti užgesusias žvakes ir mintyse spėlioti, nuo ko mirė vienas ar kitas žmogus. Man visas gyvenimo ratas atrodė natūralus ir net nešaudavo galvon mistinės istorijos ar pasakojimai, kad kapinėse gyvena mistinės būtybės. Kaip jau supratote, buvau drąsuolė. Tačiau vieną vakarą viskas pasikeitė. Tėvai buvo išvažiavę į šventę pas draugus ir turėjo grįžti tik naktį. Vakare mane prižiūrėjo kaimynė, kol nuėjau miegoti. Naktį prabudau, nes sulojo šuo. Pamaniau, kad grįžo tėvai ir šuo rodo nekantrumą. Atsisėdau lovoje, bet negirdėjau tėvų balsų, o šuo piktai urzgė. Atidariau savo kambario duris į koridorių ir pamačiau šmėstelėjantį šešėlį. Pradėjau klykti, nes įsivaizdavau vagis. Skubiai uždegiau šviesą, bet nebuvo jokio žmogaus pėdsako, o durys vis dar buvo užrakintos. Šuo sutrikęs žiūrėjo kaip tik ten, kur ir aš kuo aiškiausiai mačiau judantį šešėlį. Nereikia nė sakyti, kad tėvų laukiau susigūžusi fotelyje apsikabinusi šunį ir jokių minčių apie miegą nebuvo.

Paslaptingos istorijos: minčių galia

Paskelbta 6 liepos, 2016, paskelbė Panelė Mistika

Paslaptingos istorijos dažniausiai prasideda paprastai ar netgi nykiai. Ne išimtis ir šita. Per televiziją rodyta laida, kurioje buvo pasakojamos paslaptingos istorijos sukėlė mano susidomėjimą. Buvo teigiama, kad esti kone mistinė mantra, kuri padeda pakreipti įvykius tau palankia vaga. Šią mantrą pradėjau kartoti labai dažnai – dėl tragedijos buvau netekusi savo vaikino, su kuriuo siejau gyvenimą, todėl mantra padėjo nepalūžti. Visgi ramybė tęsėsi neilgai – sužinojau, kad sergu reta skrandžio liga. Tuomet pasitelkiau patarimus žmonių, kuriuos vadiname keistuoliais, o jie save – ekstrasensais, raganomis, energetikais ir pan. Ne veltui sakoma, kad skęstantysis ir šiaudo griebiasi. Ko griebiausi aš? Kartojau savo tvirtybės mantrą, nedėjau jokių graudžių straipsnių į ‘Facebook’ ar pan. ir niekam nesiskundžiau. Mantra mane sutvirtino, išmokė pakęsti skausmą ir tikėti, kad tai tik mažas laikinas epizodas mano ilgame šauniame gyvenime. Apie skrandžio ligas nesakiau net tėvams. Žinoma, turėjau keisti mitybą tad draugams ir artimiesiems pasakiau, kad tampu vegane dėl mados. Na, tapau dėl sveikatos. Besidomėdama veganizmu susiradau vaikiną, su kuriuo dabar sieju gyvenimą. Praėjo keli metai, skrandžio liga pasitraukė. Mano gyvenimas laimingas ir įrodo, kad mintys kuria mūsų gyvenimą. Viešinkite džiaugsmą ir gausite džiaugsmą, nes jei galvosite apie skausmą, gausite skausmą.

Paslaptingos istorijos

Mistinės religijos

Paskelbta 18 gegužės, 2016, paskelbė Panelė Mistika

Mistinės religijos, religiniai atradimai

Mistinės religijos dažniausiai sakoma apie Rytų religijas, nors yra kone visų religijų mistinių pakraipų. Mistika yra labai svarbi ir krikščioniškojo paveldo dalis, krikščioniškojo dvasingumo esmė. Misticizmas tiesiog reiškia, kad dvasingumas suprantamas kaip tiesioginė Dievo patirtis, susijungimas su juo kitoje plotmėje. Mistinės religijos teigia, kad per meditaciją, sėdėjimą ir galvojimą yra galima susijungti su dievu, t. y., kad sąmonė gali persikelti į kitą transcendentinį lygmenį į dieviškąją tikrovę. Dažnai šiam mistiniam susijungimui padeda narkotikai ir religija. Indijoje šventikai ir šventieji (taip vadinami dvasingi, atsisakę turto, gyvenantys iš išmaldos ir klajojantys žmonės) vartoja kanapę, kad padėtų šiam susijungimui. Kanapė yra rūkoma arba daromas gėrimas iš kanapių ir jogurto vadinamas ‘bhang lassi’. Kituose kraštuose mistikai naudoja opiumą, o senovės Sibiro šamanai netgi valgydavo musmires. Kai kurios sektos aktyviai naudoja ir sintetinius narkotikus, kad jų nariai patirtų gilesnius religinius išgyvenimus. Dažnai misticizmas nebūna susietas su jokia religija, kuris vadinamas agnostiniu misticizmu. Šie mistikai neseka konkrečia religija, tačiau tiki dvasingumu. Jie garbina savo protėvius, didžiąją neįvardytą būtybę ar panašiai.

Savizudybes priezastys – sektos ir ezoterikai

Paskelbta 18 kovo, 2016, paskelbė Panelė Mistika

Savizudybes priezastys

Nors dažniausiai savizudybes priezastys būna žmogaus gyvenimo krizės, nesugebėjimas prisitaikyti, ligos ir skausmai ir panašūs dalykai, yra nemaža dalis savižudybių, prie kurių nagus prikišo ezoterikai ir sektos. Dievo, dvasinio peno ir paramos ieškantys žmonės tampa gudrių manipuliatorių aukomis. Ko gero rekordinį žmonių skaičių vienu metu nudaigojo sekta „Liaudies šventykla“, kuri veikė kaip labdaringa organizacija. 1953 m.

Džimo Džounso įkurta organizacija skelbėsi padedanti narkomanams ir benamiams, gavo didžiulį finansavimą iš JAV vyriausybės. Visgi žmonės ilgainiui suprato patekę į sektą ir norėjo ją palikti. Deja, gyviems to padaryti nepavyko. Iš pradžių sektos vadas liepė visiems nusinuodyti, o žmonėms nepaklusus juos be gailesčio sušaudė. Iš viso buvo nušauti 912 vyrų, moterų ir vaikų, be to, vizito atvažiavęs konkreso narys bei žurnalistai. Ukrainoje posovietiniais laikais siautėjo ir daugelio žmonių savizudybes priezastys buvo ezoterikų įkurta bendruomenė „Baltoji brolija“.

Atgauta tikėjimo laisve ir žmonių suirute pasinaudoję „Baltosios brolijos“ nariai teigė, kad 1993 m. lapkritį bus pasaulio pabaiga, o per ją geriausia mirti kaip kankiniui. „Baltosios brolijos“ nariai puolė bažnyčias ir šventikus, o lapkritį bandė surengti masinę savižudybę. Visgi tąkart savižudybei sutrukdė milicija, bet sektos sunaikinti nepavyko ir ji toliau skelbia „tikėjimo tiesas“.

Pranašystės 2016 metams

Paskelbta 1 sausio, 2016, paskelbė Panelė Mistika

Prieš 20 metų mirusi Bulgarijos aiškiaregė Vanga išpranašavo islamistų terorą. Balkanų Nostradamu vadinta akla pensininkė, kurios pranašystės, kaip teigiama, išsipildo 85 proc., įspėjo apie 2016 m. kilsiantį „didįjį musulmonų karą“.

Akla aiškiaregė esą sugebėjo nuspėti daug kitų sukrečiančių įvykių – rugsėjo 11-osios įvykius, 2004 m. Indijos vandenyno cunamį, taip pat įspėjo apie musulmonų ekstremistų invaziją į Europą. Per savo gyvenimą Vanga išsakė šimtus pranašysčių, tarp jų – apie „didįjį musulmonų karą“, kuris prasidės nuo Arabų pavasario 2010 metais. Ji išpranašavo, kad tai įvyks Sirijoje, o baigsis 2043 m., įsitvirtinus kalifatui su centru Romoje, praneša News.com.au.

Vanga yra sakiusi, kad Europa kitų metų pabaigoje „liausis egzistavusi“, visas kontinentas liks „beveik tuščias“ ir panašus į „dykvietę beveik be jokios gyvybės formos“. Vangos gerbėjai tvirtina, kad jau išsipildė daug jos pranašysčių. 2004 m. cunamį ji esą išpranašavo kalbėdama apie „didžiulę bangą“, kuri „uždengs didelę pakrantę su žmonėmis ir miestais, ir viskas pradings po vandeniu“.

1989 m. ji neva įspėjusi apie rugsėjo 11-osios atakas Niujorke sakydama, kad „Amerikos brolius“ užpuls „du plieniniai paukščiai“. Daugelis tiki, kad tai nuoroda į lėktuvus, įsirėžusius į Pasaulio prekybos centro dangoraižius. Taip pat Vanga esą nuspėjo klimato pokyčius ir pasaulinio atšilimo pasekmes teigdama, kad ištirps poliariniai ledynai ir pakils jūros lygis. „Šalti regionai taps šilti, nubus ugnikalniai“, – sakė aiškiaregė.

 

Vanga mirė 1996 m. sulaukusi 85-erių.

aiškiaregė

Pilotas iš praeities

Paskelbta 4 lapkričio, 2015, paskelbė Panelė Mistika

1996 m. pabaigoje daugelis pasaulio žurnalų rašančių apie neįtikėtinus dalykus, perspausdino anglų savaitraščio „INDEPENDENT WORDING“ pateikta sensacingą straipsnį. Didžiosios Britanijos gynybinės oro pajėgos užfiksavo lėktuvą nedideliame aukštyje artėjanti prie Anglijos krantų nuo Prancūzijos pusės. Į klausimus pilotas neatsakė. Netrukus radarai objektą pametė.

Po paros šis lėktuvas rastas laukuose netoli Martos Krauford fermos. Štai ką pasakoja M.Krauford: darbuodamasi sode išgirdau artėjantį garsų ūžesį ir džergesį. Pažvelgusi į dangų netekau žado- nedideliame aukštyje nuo pakrantės pusės skrido lėktuvas. Man užgulė ausis. Siaubingai išsigandau, kai tiesiai virš mano namo lėktuvas stipriai krestelėjo. Po akimirkos jis išleido važiuoklę ir labai nevikriai siūbuodamas, bei kresčiodamas nusileido už kokių šimto jardo nuo mano daržo.

Pribėgus pabeldžiau į kabinos šoną, pasirodė galva su šalmu. Paskui ant sparno išsiropštė jaunas vaikinas, vilkintis karine uniforma. Jis stipriai siūbavo, tad pamaniau, kad pilotas visiškai girtas. Vaikinas atsisėdo ant lėktuvo sparno ir šuktelėjo: Ponia dėl Dievo, kur aš pakliuvau? Atsakiau, kad jis yra Anglijoje. Lakūnas nugriuvo ant žolės. Jis buvo labai išblyškęs ir drebėjo.

pilotas iš praeitiesNuėmusi šalmą ir apžiūrėjusi jį fermerė pamatė, kad pilotas nebuvo girtas ir neatrodė sužeistas. Nuvedusi jį į kambarį paskambinau gydytojui. Atvažiavus gydytojui, atidžiai apžiūrėjus lakūną jis iškvietė automobilį ir po geros valandos jie išvažiavo… Apžiūrėjus lėktuvą paaiškėjo, kad jis labai sugadintas- septyniose vietose kulkos pramušė korpusą ir tik per plauką nepataikė į deguto talpyklas.

Ekspertai atvykę iš kariniu oro pajėgų bazės, nesunkiai nustatė, kad tai naikintuvas P-40. Šiais lėktuvais II pasaulinio karo metu, buvo ginkluotos Amerikiečių karinės oro pajėgos. Lėktuvas buvo tuoj pat nugabentas į bazę.

Ligoninėje sąmonę atgavęs amerikietis pilotas Džonas Vokeris papasakojo tokių neįtikimų dalykų, kad net visko mačiusiems reporteriams atvėpo žandikauliai. Jis, JAV karinių oro pajėgų leitinantas, tarnaujantis priedangos eskadrilėje, 1944 m. balandžio 9 dieną, naikintuvu lydėjo britų „lanksterius“- sunkiuosius bombonešius, skridusius bombarduoti objektų Hitlerio okupuotoje Belgijoje. Trys vokiečių „mesersmitai“ pradėjo oro mūšį. Dž.Vokeris vieną jų numušė, tačiau kiti du ji ilgai vijosi ir apšaudė.

Sunkiai valdomas lėktuvas bet kurią akimirką galėjo nukristi į Lamanšą. Pilotas atidarė kabinos gaubtą ir jau rengėsi šokti… „Staiga pilkas, pilnas aitrių dūmų ir džarzgiancių karo garsų pasaulis tarsi sprogo. Pamaniau, kad man į galvą pataikė kulka ir tuoj mirsiu. Netekau sąmonės… Kai atsipeikėjau, lėktuvas smigo stačiai žemyn, bet variklis veikė. Sugebėjau išlyginti lėktuvą tik 200 jardų aukštyje. Mane apstulbino tyla- danguje nebuvo ne vieno lėktuvo! Vargais negalais priskridau netoliese esantį krantą ir ten nusileidau beveik be sąmonės…“

Nors karo ligoninės personalas su Dž.Vokeriu stengėsi bendrauti atsargiai, vis dėl to žinia, kad dabar 1996-ieji, vis dar neatsigavusiam lakūnui sukėlė tikrą šoką. Jo būklė labai pablogėjo ir amerikiečių pilotas buvo perkeltas į psichiatrijos kliniką. Valdžia pranešė, kad jis nėra tikrasis Dž.Vokeris ir jam yra susidvejinusi asmenybė. Aplankyti lakūną buvo draudžiama. Vyriausybė pradėjo slėpti nuo žurnalistų informaciją.

Tačiau Džeimsas O’Hara ir jo šalininkai, atlikę išsamų šios keistos teorijos tyrimą, nustatė, kad: „Lėktuvas, kurio numeris P0327, tikrai priklausė JAV karo pajėgu 123-ajai priedangos eskadriliai dingo be žinios 1944 m. balandžio 9d., pradėjus oro mūšį su trimis „mesersmitais“. Šį naikintuvą pilotavo leitinantas Džonatanas Vokeris, kurio nuotrauka jiems pavyko rasti archyvuose. Ant jo dešniojo skruosto yra apgamas. Šalia ponios Krauford daržo nusileidęs lakūnas irgi turi ant dešinio skruosto apgamą ir toks panašus į pilotą Dž.Vokeri karo laikų fotografijoje, kokie negali būti net panašūs identiški dvyniai.

Be abejo, tai tas pats asmuo. Be to, ant lėktuvo matyti visiškai neseniai padaryti įbrėžimai ir kulkų pramuštos skylės. Akivaizdu, jog naikintuvas buvo pašautas ne prieš 52 m., o daugiausiai prieš 20 minučių. Ir dar. Iš kur šios žymės galėjo atsirasti ant restauruoto lėktuvo?! Tolesnis Dž.Vokerio likimas atkakliai nutylimas.

10 minučių pažiūrėjus į kito žmogaus akis ima dėtis keisti dalykai

Paskelbta 2 rugsėjo, 2015, paskelbė Panelė Mistika

akys

Psichologas iš Italijos sugalvojo, kaip pasiekti pakitusią sąmonės būseną nenaudojant jokių cheminių medžiagų Jis 20 savanorių paprašė atsisėsti ir žiūrėti vienas į kitą 10 minučių neatitraukiant akių blausiai apšviestame kambaryje.

Po šios paprastos užduoties dalyviai ne tik pasakojo apie keistas „išėjimo iš kūno“ patirtis, bet ir ėmė matyti haliucinacijas – monstrus, savo gimines ir save, rašo Sciencealert.com.

Eksperimentui vadovavęs Giovanni’is Caputo iš Urbino universiteto suporavo 20 žmonių (15 iš jų buvo moterys) ir susodino blausiai apšviestame kambaryje metro atstumu vienas nuo kito. Visi į partnerio akis turėjo žiūrėti dešimt minučių.

Kambario apšvietimas buvo pakankamas, kad žmonės matytų partnerio veido bruožus, tačiau pakankamai tamsus, kad sumažintų bendrą žmogaus spalvų suvokimą.

Kita, kontrolinė 20 savanorių grupė, taip pat buvo išskirstyta poromis, tačiau tarp dviejų sėdinčiųjų buvo siena. Eksperimento dalyviai beveik neturėjo jokios informacijos apie eksperimento tikslą.

Praėjus dešimčiai minučių nuo bandymo pradžios, savanorių buvo paprašyta užpildyti klausimyną ir atsakyti, ką jie patyrė per eksperimentą ir po.

Viename klausimyne buvo susitelkiama į disociacinius simptomus, o kitame klausiama, ką savanoriai matė savo partnerio arba savo veide.

Disociacija yra psichologijoje naudojamas terminas, kuris apibūdina įvairias psichologines patirtis, kurios žmogų priverčia jaustis atskirtu nuo jo aplinkos. Tokie disociaciniai simptomai kaip atminties praradimas, vaizdo matymas iškraipytomis spalvomis ar jausmas, kai pasaulis atrodo netikras, pasireiškia po traumų ar kai kurių svaigiųjų medžiagų vartojimo. [paskolos internetu]

Surastas rusų laivas-vaiduoklis „Lyubov Orlova“ Atlanto vandenyne pradingo dar sykį

Paskelbta 1 liepos, 2015, paskelbė Panelė Mistika

2013 m. už 2400 km nuo vakarinės Airijos pakrantės be įgulos ir šviesų buvo pastebėtas į Dominikos Respubliką temptas ir per audrą nutrūkęs rusų kruizinis laivas „Lyubov Orlova“. Nors jį pastebėjusiam naftos gavybos platformas aptarnaujančiam laivui „Atlantic Hawk“ prie Atlante kurį laiką aklai klydinėjusio rusų laivo-vaiduoklio prisišvartuoti pavyko, šis po poros dienų dar sykį nutrūko ir dabar vėl laisvai ir nekliudomai plaukioja po Šiaurės Atlantą.

Senas 1976 m. statytas kruizinis laineris, kurio denyje galėjo būti nebent žiurkių, dingo netrukus po to, kai į paskutinę savo kelionę nuo Kanados krantų pajudėjo 2013 m. sausio 23 d. ir pasuko į Dominikos Respubliką. Garsios sovietų aktorės garbei pavadintas laivas dvejus metus iki dingimo buvo nebenaudojamas ir vandenyne pradingo tempiamas iš Kanados į Karibus, kur turėjo būti demontuotas.

Dėl smarkaus bangavimo tempiamą lainerį laikę lynai trūko. Vilkiko įgula mėgino pagauti nutrūkusi laivą, tačiau jų pastangos dėl labai blogo oro buvo bergždžios. Taip „Lyubov Orlova“ dingo ir virto laivu-vaiduokliu.

Niekas neabejojo, kad rusų laivas Šiaurės Atlante pradingo amžiams. Tačiau po savaitės (vasario 1 d.) be įgulos ir šviesų plūduriuojantį laivą-vaiduoklį pastebėjo į naftos gavybos platformas reikmenis plukdantis laivas „Atlantic Hawk“. Paaiškėjo, kad tai – pražuvėlė „Lyubov Orlova“. „Atlantic Hawk“ įgulai pavyko sulaikyti laisvai dreifuojantį laivą-vaiduoklį. Jis buvo rastas 49-22.70 šiaurės platumos ir 044-51.34 vakarų ilgumos.

Tačiau po trijų dienų laivą-vaiduoklį laikę lynai vėl nutrūko ir „Lyubov Orlova“ vėl atsidūrė likimo ir Atlanto srovių bei vėjų valioje. Kanados pareigūnai pareiškė, kad „Lyubov Orlova“ nebėra jų jurisdikcijoje, kadangi laivas išplaukė iš Kanados teritorinių vandenų. Anot jų, už laivą ir nekontroliuojamą jo dreifavimą atsakingas jo savininkas. Kanados pakrančių žinybos rizikuoti savo žmonių saugumu ir gaudyti laivą-vaiduoklį neketino.

Kanados pareigūnai pripažino nenutuokiantys, kur tuščias laivas galėjo atsidurti, kadangi seno lainerio automatinės identifikacijos sistema (siunčianti laivo geografinės padėties signalą) nebeveikia, tad surasti laivą neįmanoma.

„Jei tas laivas susidurtų su kitu laivu, nuskęstų ar įvyktų dar koks nors incidentas, į vandenyną išsilietų degalai, piralinas ir kiti nuodingi skysčiai, asbestas… gyvsidabris ir kiti nesuyrantys teršalai, – pranešime spaudai vardijo Prancūzijos aplinkosaugininkas Robinas des Bois. – Kur dabar plaukioja „Lyubov Orlova“, niekas nežino.“

Spaudos antraštėse „Lyubov Orlova“ buvo atsidūrusi jau ne sykį. Prieš keletą metų kanadiečių bendrovė „Cruise North Expeditions“ norėjo šiuo laivu vykdyti vasaros kruizus po Arktį, tačiau dėl finansinių sunkumų tariantis su laivo savininkais iš Rusijos, laivas, atplaukęs į Sent Džoną Niufaundlande 2010 m. rugsėjį, buvo sulaikytas. Kaip praneša „Globalpost.com“, vietos gyventojai laive įkalintai 44 asmenų įgulai aukojo maisto, kol įgula po 3 mėnesių buvo repatrijuota į Rusiją.

Neatskleista smegenų paslaptis. Ksenoglosija

Paskelbta 6 gegužės, 2015, paskelbė Panelė Mistika

Išmokti bent vieną užsienio kalbą nėra lengva. O paranormalių reiškinių tyrinėtojams gerai žinomas ksenoglosijos fenomenas, kai žmonės nei iš šio, nei iš to pradeda kalbėti kalbomis, kurių anksčiau nesimokė.

Po amnezijos amerikietis prakalbo švediškai

Vieno Palm Springso viešbučio kambaryje buvo rastas jaunas vyras be sąmonės. Kai jis atsipeikėjo ligoninėje, pasirodė, kad nieko neprisimena. Nors turėjo dokumentus Maiklo Tomo Boatraito, gimusio Floridoje, vardu, jis tvirtino esąs švedas Johanas. Be to, ir kalbėjo švediškai. O pažiūrėjęs į savo nuotrauką, jis savęs neatpažino… Gydytojai konstatavo, kad M. Boatraitą ištiko amnezija.

Socialinės tarnybos darbuotojams pavyko išsiaiškinti, kad M. Boatraitas yra tikroji šio žmogaus pavardė ir kad jis – grafinio dizaino specialistas, dėstė anglų kalbą Japonijoje ir Kinijoje, bet prieš metus iki įvykio grįžo į JAV.

Pasirodo, kad 9-ojo dešimtmečio viduryje M. Boatraitas lankėsi Švedijoje, bet vargu ar galėjo tobulai išmokti kalbą. Kai švedų išeivijos JAV atstovams buvo duota paklausyti jo balso įrašų, šie pareiškė, kad jo kalbos negali priskirti nė vienai tarmei.

Prakalbo net senovės egiptiečių kalba

Toks atvejis ne vienintelis. Pavyzdžiui, XIX a. viduryje Niujorko aukščiausiojo apeliacinio teismo nario dukra staiga prakalbo daugybe kalbų, tarp jų ispanų, lenkų, graikų, italų, portugalų, vengrų ir lotynų, taip pat kitomis, kurių nepavyko net nustatyti.

1927 m. mergina iš Anglijos aptiko gebanti rašyti senovės egiptiečių kalba. Dar po ketverių metų ji pradėjo šia tarme kalbėti. Anglijos psichikos tyrinėjimų draugijos archyve yra saugomi du jos balso įrašai ir jos rašyti tekstai senovės egiptiečių kalba.

1970 m. gegužės 10 d. Amerikos metodistų bažnyčios pastorius Kerolas Džėjus, laisvalaikiu domėjęsis hipnoze, užhipnotizavo žmoną Dolores, norėdamas išvaduoti ją nuo migrenos. Kai jos kažko paklausė, moteris vokiškai atsakė „nein“ (ne). Po kelių dienų pastorius pakartojo hipnozės seansą, ir jo žmona ėmė sklandžiai kalbėti vokiškai, save vadindama svetimu vardu.

Buvo surengti 22 tokie seansai, kuriuose dalyvavo ir žinomi specialistai. Jie padarė išvadą, kad Dolores išties kalba vokiškai kaip etninė vokietė, nors jos kalboje pasitaikydavo archaizmų.

Po nakties pamiršo gimtąją kalbą

Šis atvejis nutiko XX a. paskutinio dešimtmečio viduryje. Vokietis santechnikas Tomas iš Botropo ryte su žmona Kirsten pradėjo kalbėti nesuprantama kalba. Išvakarėse sutuoktiniai susibarė dėl to, kad Tomas atsisakė eiti į svečius pas uošvę. Vyras atsigulė užsikimšęs ausis kamštukais… O ryte pasirodė, kad jis visiškai pamiršo gimtąją vokiečių kalbą!

Negana to, jį baisiai erzino tai, kad Kirsten kalba „svetima“ kalba ir nesupranta nė žodžio iš to, ką sako jis! Kaip nustebo iškviestas greitosios gydytojas, išgirdęs Tomą kalbant rusiškai! Paaiškėjo, kad santechnikas niekada nesimokė rusų kalbos ir net nebaigė vidurinės mokyklos… Taip pat niekada nebuvo išvykęs iš gimtojo miestelio.

Kirsten net teko lankyti rusų kalbos kursus, kad galėtų susikalbėti su vyru. Galop buvo rasti specialistai, jie Tomui padėjo prisiminti gimtąją kalbą.

Kalbos fenomenas – po traumų

Dažniausiai tokius fenomenus sukelia fizinės arba emocinės traumos. Pavyzdžiui, vienos Sofijos ligoninės medicinos seserį trenkė aukštos įtampos elektros srovė. Gydytojai vargais negalais merginą ištraukė iš ano pasaulio, bet atsipeikėjusi ji ėmė kalbėti rusiškai ir visiškai nebemokėjo gimtosios bulgarų kalbos! Tiesa, ši būsena truko neilgai.

O valstietis iš Pakistano, į kurį trenkė žaibas, visą savaitę kliedėjo… japoniškai. Tačiau atsipeikėjęs pakistanietis prarado gebėjimą kalbėti svetima kalba.

Hipotezės nepatvirtintos

Hipotezių yra daugybė. Pavyzdžiui, galima manyti, kad visi tie žmonės yra užsienio žvalgybų agentai, kurie išsiduoda būdami nesąmoningos būsenos. Bet dažnai „agento“ asmenybė niekaip nesiderina su šia teorija.

Dar viena gana paplitusi versija siejama su reinkarnacijos teorija: dėl kokio nors sukrėtimo esą grįžtama į ankstesnius gyvenimus. Ir galop – genetinė atmintis: mes prisimename kalbas, kuriomis kadaise kalbėjo tolimi protėviai. Deja, nė viena iš šių hipotezių nebuvo patvirtinta.

Šaltinis – technologijos.lt

Ar Baltija taps antruoju Bermudų trikampiu?

Paskelbta 6 kovo, 2015, paskelbė Panelė Mistika

Pasak specialistų, Baltijos ekosistema drastiškai keičiasi. Čia didėja metano atsargos, su kurių išsiskyrimu šiandien siejami paslaptingi įvykiai Bermudų trikampyje.

Baltijos jūros dugnas

Baltijos jūros dugnas
©mlive.com

Po kelerių tyrinėjimų metų Orhuso (Danija), Lundo (Švedija) ir Stokholmo universitetų mokslininkai nustatė, kad iš sausumos patenkančios maisto medžiagos yra pagrindinė priežastis, dėl kurios jūros vandenyse susidaro deguonies trūkumas.

Specialistai teigia, kad deguonies stygius jūros dugne neigiamai veikia visą Baltijos ekosistemą. Jūros dugnas virsta „dykuma“, kurioje gyvena tik bakterijos, galinčios išgyventi be deguonies. Be to, kai kurios bakterijos gamina metaną, kuris vandenyje burbuliuoja ir žudo žuvis. Įdomu, kad būtent su aktyviu metano išskyrimu siejamos keistenybės, vykstančios Atlanto regione, vadinamame Bermudų trikampiu.

Pagal mokslininkų hipotezę vandenyje susidaro didžiuliai metano burbulai, kurie taip sumažina vandens tankį, kad laivai praranda plūdrumą ir akimirksniu nuskęsta. Kai kas spėja, kad pakilęs į orą metanas gali pražudyti ir lėktuvus: sumažėjus oro tankiui, mažėja ir keliamoji galia bei iškreipiami altimetrų parodymai. Be to, metanas ore gali sustabdyti variklius.

Neseniai šią hipotezę eksperimentais įrodė Briusas Denardas (Bruce Denardo) iš Monterėjaus aukštosios navigacijos mokyklos (Kalifornija). Jis į baseiną suleido plieninius rutulius, pripildytus oro. Vos tik iš dugno pradėjo kilti metanas, rutuliai iškart skendo: dujų prisotintas vanduo jau nebeišlaikė jų paviršiuje.

Tiesa, bakterijų išskiriamo metano Baltijoje kol kas nepakanka tokiems kataklizmams sukelti. Bermudų trikampyje šis reiškinys vyksta gerokai intensyviau dėl didžiulių metano hidratų klodų po vandenyno dugnu. Tačiau atsirandat vis didesniam deguonies stygiui, Baltijos jūros situacija ateityje gali pasikeisti kardinaliai.

Kitas Kinas!

Ar tikrai myli kiną labiau nei merginą?

GAMTA PRO LANGĄ

Atidžiau pasižiūrėk - ką matai?

EZ gyvenimas

Praktiški patarimai kaip gyventi lengviau ir laimingiau

pinigų

verslas, knygos, patarimai

stora piniginė

Tinklaraštis apie pinigus

Finansų planavimas

Tinklaraštis apie ekonomiką ir finansus

UŽSIDIRBTI PINIGŲ

Tinklaraštis apie pinigus

DAUG PINIGŲ

Tinklaraštis apie pinigus

bambukynas

Tinklalapis apie gyvenimą drauge su gamta

Patarimai visiems

Patarimai visais gyvenimo klausimais

Pelėdos patarimai

Patarimai visais gyvenimo klausimais

kaip kaip

Tinklaraštis apie namų priežiūrą

Beno blogas

Vyrams, vaikinams ir apie juos

Žalia gyvensena

Tinklaraštis apie ekologiją

Samantos blogas

Gyvenimas, namai, stilius, grožis

Neblogas grožis

Tinklaraštis apie grožį

Rasos blogas

Ant kvailumo pamatų nepastatysi proto pastato. – Servantesas.

maistologas

Tinklaraštis apie mitybą