lėktuvas

Visi įrašai su žyma lėktuvas

Pilotas iš praeities

Paskelbta 4 lapkričio, 2015, paskelbė Panelė Mistika

1996 m. pabaigoje daugelis pasaulio žurnalų rašančių apie neįtikėtinus dalykus, perspausdino anglų savaitraščio „INDEPENDENT WORDING“ pateikta sensacingą straipsnį. Didžiosios Britanijos gynybinės oro pajėgos užfiksavo lėktuvą nedideliame aukštyje artėjanti prie Anglijos krantų nuo Prancūzijos pusės. Į klausimus pilotas neatsakė. Netrukus radarai objektą pametė.

Po paros šis lėktuvas rastas laukuose netoli Martos Krauford fermos. Štai ką pasakoja M.Krauford: darbuodamasi sode išgirdau artėjantį garsų ūžesį ir džergesį. Pažvelgusi į dangų netekau žado- nedideliame aukštyje nuo pakrantės pusės skrido lėktuvas. Man užgulė ausis. Siaubingai išsigandau, kai tiesiai virš mano namo lėktuvas stipriai krestelėjo. Po akimirkos jis išleido važiuoklę ir labai nevikriai siūbuodamas, bei kresčiodamas nusileido už kokių šimto jardo nuo mano daržo.

Pribėgus pabeldžiau į kabinos šoną, pasirodė galva su šalmu. Paskui ant sparno išsiropštė jaunas vaikinas, vilkintis karine uniforma. Jis stipriai siūbavo, tad pamaniau, kad pilotas visiškai girtas. Vaikinas atsisėdo ant lėktuvo sparno ir šuktelėjo: Ponia dėl Dievo, kur aš pakliuvau? Atsakiau, kad jis yra Anglijoje. Lakūnas nugriuvo ant žolės. Jis buvo labai išblyškęs ir drebėjo.

pilotas iš praeitiesNuėmusi šalmą ir apžiūrėjusi jį fermerė pamatė, kad pilotas nebuvo girtas ir neatrodė sužeistas. Nuvedusi jį į kambarį paskambinau gydytojui. Atvažiavus gydytojui, atidžiai apžiūrėjus lakūną jis iškvietė automobilį ir po geros valandos jie išvažiavo… Apžiūrėjus lėktuvą paaiškėjo, kad jis labai sugadintas- septyniose vietose kulkos pramušė korpusą ir tik per plauką nepataikė į deguto talpyklas.

Ekspertai atvykę iš kariniu oro pajėgų bazės, nesunkiai nustatė, kad tai naikintuvas P-40. Šiais lėktuvais II pasaulinio karo metu, buvo ginkluotos Amerikiečių karinės oro pajėgos. Lėktuvas buvo tuoj pat nugabentas į bazę.

Ligoninėje sąmonę atgavęs amerikietis pilotas Džonas Vokeris papasakojo tokių neįtikimų dalykų, kad net visko mačiusiems reporteriams atvėpo žandikauliai. Jis, JAV karinių oro pajėgų leitinantas, tarnaujantis priedangos eskadrilėje, 1944 m. balandžio 9 dieną, naikintuvu lydėjo britų „lanksterius“- sunkiuosius bombonešius, skridusius bombarduoti objektų Hitlerio okupuotoje Belgijoje. Trys vokiečių „mesersmitai“ pradėjo oro mūšį. Dž.Vokeris vieną jų numušė, tačiau kiti du ji ilgai vijosi ir apšaudė.

Sunkiai valdomas lėktuvas bet kurią akimirką galėjo nukristi į Lamanšą. Pilotas atidarė kabinos gaubtą ir jau rengėsi šokti… „Staiga pilkas, pilnas aitrių dūmų ir džarzgiancių karo garsų pasaulis tarsi sprogo. Pamaniau, kad man į galvą pataikė kulka ir tuoj mirsiu. Netekau sąmonės… Kai atsipeikėjau, lėktuvas smigo stačiai žemyn, bet variklis veikė. Sugebėjau išlyginti lėktuvą tik 200 jardų aukštyje. Mane apstulbino tyla- danguje nebuvo ne vieno lėktuvo! Vargais negalais priskridau netoliese esantį krantą ir ten nusileidau beveik be sąmonės…“

Nors karo ligoninės personalas su Dž.Vokeriu stengėsi bendrauti atsargiai, vis dėl to žinia, kad dabar 1996-ieji, vis dar neatsigavusiam lakūnui sukėlė tikrą šoką. Jo būklė labai pablogėjo ir amerikiečių pilotas buvo perkeltas į psichiatrijos kliniką. Valdžia pranešė, kad jis nėra tikrasis Dž.Vokeris ir jam yra susidvejinusi asmenybė. Aplankyti lakūną buvo draudžiama. Vyriausybė pradėjo slėpti nuo žurnalistų informaciją.

Tačiau Džeimsas O’Hara ir jo šalininkai, atlikę išsamų šios keistos teorijos tyrimą, nustatė, kad: „Lėktuvas, kurio numeris P0327, tikrai priklausė JAV karo pajėgu 123-ajai priedangos eskadriliai dingo be žinios 1944 m. balandžio 9d., pradėjus oro mūšį su trimis „mesersmitais“. Šį naikintuvą pilotavo leitinantas Džonatanas Vokeris, kurio nuotrauka jiems pavyko rasti archyvuose. Ant jo dešniojo skruosto yra apgamas. Šalia ponios Krauford daržo nusileidęs lakūnas irgi turi ant dešinio skruosto apgamą ir toks panašus į pilotą Dž.Vokeri karo laikų fotografijoje, kokie negali būti net panašūs identiški dvyniai.

Be abejo, tai tas pats asmuo. Be to, ant lėktuvo matyti visiškai neseniai padaryti įbrėžimai ir kulkų pramuštos skylės. Akivaizdu, jog naikintuvas buvo pašautas ne prieš 52 m., o daugiausiai prieš 20 minučių. Ir dar. Iš kur šios žymės galėjo atsirasti ant restauruoto lėktuvo?! Tolesnis Dž.Vokerio likimas atkakliai nutylimas.

Kitas Kinas!

Ar tikrai myli kiną labiau nei merginą?

GAMTA PRO LANGĄ

Atidžiau pasižiūrėk - ką matai?

EZ gyvenimas

Praktiški patarimai kaip gyventi lengviau ir laimingiau

pinigų

verslas, knygos, patarimai

stora piniginė

Tinklaraštis apie pinigus

Finansų planavimas

Tinklaraštis apie ekonomiką ir finansus

UŽSIDIRBTI PINIGŲ

Tinklaraštis apie pinigus

DAUG PINIGŲ

Tinklaraštis apie pinigus

bambukynas

Tinklalapis apie gyvenimą drauge su gamta

Patarimai visiems

Patarimai visais gyvenimo klausimais

Pelėdos patarimai

Patarimai visais gyvenimo klausimais

kaip kaip

Tinklaraštis apie namų priežiūrą

Beno blogas

Vyrams, vaikinams ir apie juos

Žalia gyvensena

Tinklaraštis apie ekologiją

Samantos blogas

Gyvenimas, namai, stilius, grožis

Neblogas grožis

Tinklaraštis apie grožį

Rasos blogas

Ant kvailumo pamatų nepastatysi proto pastato. – Servantesas.

maistologas

Tinklaraštis apie mitybą